• RSS
  • Yahoo! Mail
  • Facebook
  • Twitter

BALIK – ARAL SA BARANGAY SAN LORENZO

HINDI KA NAKA-GRADUATE NG ELEMENTARY?

NAKATUNTONG KA NA BA NG HIGH SCHOOL PERO HINDI NAKAPAGPATULOY?

ITO NA ANG PAGKAKATAON NINYO NA MATUPAD

ANG INYONG PANGARAP NA MAKAPAGTAPOS.

SUMALI sa ALS!

ANG IBIG SABIHIN NG ALS AY

ALTERNATIVE LEARNING SYSTEM

AT ITO AY ISANG PROGRAMA NA LIBRENG PAARAL NG

BARANGAY SAN LORENZO AT DEPARTMENT OF EDUCATION.

Randy Ayog

Mag-aaral ng ALS, Naputol ang pag aaral noog Grade 5 siya.

2012 TOPNOTCHER SA BOUNG MAKATI

Elementary Level, Grade: 99+

Sino ang maaaring mag-enroll sa ALS?  

Maski sino.  Sa Elementary, ang minimum age ay 11 years old at sa High School level, ang minimum ay 16 years old.

May maximum age ba?Paano yan matanda na ako?   

Walang age limit. Sa katunayan,  sa Barangay San Lo, ang mag-aaral ng ALS ay mula 11 hanggang 68 years old!

Kelan ako pwedeng mag-umpisa? 

Maski kailan.  Buong taon, tuloy-tuloy ang pagtanggap ng mag-aaral.

Tuwing kailan ang klase at sino ang mga guro?  

Tuwing Lunes at Huwebes, 1:00 – 4:00 pm sa barangay hall.  Ang nagtuturo ay dalawang guro ng DepEd, mga volunteer na guro ng Assumption College at tatlong residente ng SLV.

May gastusin ba

Wala! Walang gastos sa babasahin, sa enrolment, sa guro… at may libreng uniporme pa.

Paano ko makakakuha ng elementary o high school diploma?

Kailangang regular ang attendance sa klase  upang mapalawak ang kaalaman at mag-review ng maayos para sa nationwide test tuwing Oktubre.  Kung mapasa ang test, may diploma na.  Kung hindi naman, magpatuloy lang at kumuha ulit ng test sa susunod na taon.  Walang bayad ang mag-eksamen. 

Kaya’t sumali na po kayo sa ALS at makaabot sa pagkuha ng eksamen sa Oktubre 2013!

Kung may mga tanong, tawagan lang po si Dianne sa 519-3909/3910 o puntahan sa 11-A Amorsolo St. 

CONGRATULATIONS

sa mga full scholars ng ASSUMPTION COLLEGE SAN LORENZO  mula June 2013

   

CARMELA ASSEO

ANAK NG FAMILY DRIVER SA SAN LORENZO VILLAGE

Honor student siya at athlete sa kaniyang high school.Ang pag-aaralan niya ay Business and Human Resource Management at natanggap din siya bilang miyembro ng Badminton Varsity Team.

JOHANNA MERIALES

APO NG KASAMBAHAY SA SAN LORENZO VILLAGE

Top five siya nag-graduate ng high school atang pag-aaralan niya ay Media Productions.

Barangay San Lorenzo Council                                                                  Circular No. 06-12-13